ջերմաէլեկտրականերեւույթներ

վիքիպեդիայից,ազատհանրագիտարանից
跳转到导航 跳到搜索
PeltiereLement 16x16.jpg.

ջերմաէլեկտրականերեւույթներ,ջերմաէլեկտրականություն,ֆիզիկականերեւույթներ,որոնքպայմանավորվածենմետաղներումեւկիսահաղորդիչներումջերմայինեւէլեկտրականերեւույթներիփոխադարձկապով。

հայտնիեն,

գրականություն[խմբագրել|խմբագրելկոդը]

СивухинД.В.ОбщийКурсфизики。- изд。4-е,Стереотипное。- м..Физматлит;Изд-ВоМфти,2004。 - Т.III。электричество。 — 656 с. — 5000 экз. —ISBN 5-9221-0227-3;ISBN 5-89155-086-5..

(Creative Commons 3.0(Creative Commons 3.0)ազատթույլատրագրովթողարկվածթողարկվածթույլատրագրովթույլատրագրովնշումկամներկայիստարբերակըբաժնիորոշակիսկզբնականհոդվածիկամնրաբաժնիորոշակիորոշակիսկզբնականկամներկայիսներկայիսբաժնիվերցվածորոշակիսկզբնականկամկամներկայիստարբերակըվերցվածսկզբնականսկզբնականկամներկայիսներկայիստարածումհայկականսովետականհանրագիտարանիցcc-by-sa-icon-80x15.png