Termoelektricky jev

Z维基百科,otevřené百科全书
Skočna navigaci Skočna vyhledavani

Peltier-Seebeckův jev(尼波termoelektricky jev)我přímou přeměnou rozdíluteplotnaelektricke小睡ětinaopak。珀尔帖ův jev一个塞贝克ův jevJsou vlastně opaky sebe navzájem。Mezi související jevy patří汤姆森ův jev哦ř电动车Jouleovymteplem。zdroj吗?Peltier-Seebeckův jev i Thomsonův jev jsou vratné, zatímco ohřevjouleovym teplemNemůže být vratným procesem podle zákonůtermodynamiky

Tento jev se používá ke generování elektřiny, k měření elektřiny, nebo k chlazení objektů。Poněvadž řízení ohřevu a chlazení je určeno velikostí použitého napětí, zařízení pracující na termoelektrickém jevu jsou vhodné tam, kde je požadována kontrola teploty。

塞贝克ův jeveditovat|editovat zdroj

塞贝克ův jev我přeměnateplotnichrozdilůpřimo naelektricke小睡ěti

Tento jev byl poprvé náhodně objeven v roce1821německym fyzikemThomasem Johannem Seebeckem, který zjistil, že existujeelektricke小睡ěti马mezi dvěkoncikovoveTyčky, pokud mezi těmito konci existuje teplotní梯度ΔT。

Zjistil,žekompasovaStřelka je odkloněna, pokud je vytvořena uzavřená smyčka ze dvou různých kovů s teplotním rozdílem mezi spoji。Je tomu tak z důvodu rozdílné odezvy kovů na teplotní rozdíly, což vytváříproudovou smyčku网址:která způsobuje vznikmagnetickeho极

Jev je vznik napětí, který nastává při teplotních rozdílech mezi dvěma rozdílnými kovy nebopolovodič我.转到způsobuje nepřetržité proudění镁铝合金ů, pokudvodičevytvoř我uzavř羡慕obvod.Vzniklé napětí我v řádu několikamikrovoltůna热敷ňCelsia

V následujícím obvodu může být měřené午睡ětiU倪že uvedenym vzorcem。

塞贝克效应电路2.svg

年代一个一个年代BjsouSeebeckovy koeficienty答案:BT1一个T2jsouteplotyspojů。Seebeckovy koefficienty jsou nelineární a závisejí na teplotě vodičů, použitém materiálu a jeho molekulární struktuře。Pokud jsou Seebeckovy koefficienty v daném rozsahu teplot přibližně konstantní, může být výše uvedená rovnice linearizována。

托托častic difuzieditovat|editovat zdroj

Tok částic v materiálech (elektrony v kovu, elektrony a díry v polovodičích,Iontyv Iontových vodičích)朋友difundovat, když na jednom konci vodiče bude rozdílná teplota oproti druhému konci vodiče。Horká částice difunduje z horkého konce na studený konek, jakmile je nižší hustota horkých částic na studeném konci vodiče。Studená částice difunduje ze studeného konce na horký konec ze stejného důvodu。

Souvisejicič瘦长的editovat|editovat zdroj

Externi odkazyeditovat|editovat zdroj